Představujete si, že Ostrava je černé, nevzhledné průmyslové město? Tak to vás asi její první návštěva překvapí. Ano, patří sem komíny a průmyslové areály. Ale parky a lesy tu pokrývají velké plochy, přímo na území města leží přírodní rezervace, významné přírodní památky a krajinné prvky. Ostrava je kromě toho i městem stavebně zajímavým, hlavně funkcionalistickou a industriální architekturou.

Město černého zlata

Krajská metropole a statutární město Ostrava se rozkládá v údolí řeky Odry, která na jeho území přijímá toky Opavy a Ostravice s Lučinou. Toto třetí největší město naší republiky a kulturní centrum Moravskoslezského kraje vzniklo již někdy ve 13. století jako osada na obchodní Jantarové stezce. Jeho rozvoj však nejvíce ovlivnila těžba uhlí, která tu začala ve 2. polovině 18. století. Od první poloviny století devatenáctého bylo pak vytěžené uhlí využíváno i pro zásobení hutí založených v blízkých Vítkovicích.

Díky rozvíjejícímu se průmyslu přilákala Ostrava obyvatelstvo ze širokého okolí, vznikaly nové městské části a sídliště, okolní obce se postupně stávaly součástí městské aglomerace zvané Velká Ostrava. Od roku 1994 se již se na území města uhlí netěží a původní průmyslové objekty postupně získávají nové využití. Vítkovické železárny přešly od roku 1998 na strojírenskou výrobu, a hutnictví je soustředěno v Nové huti.

Památky

K nejstarším patří Slezskoostravský hrad, postavený ve 13. století na ochranu zemské stezky z Opavy do Krakova. Později byl přestavěn na renesanční zámek, ten však byl poškozen těžbou uhlí, poklesl o 16 m. Dnes je opět opravený a zpřístupněný.Ze 13. století pochází i kostel sv. Václava, a jen o tři století je mladší budova původní radnice. Byla několikrát přestavována a dnes v ní sídlí Ostravské muzeum.

Moravská Ostrava si zachovala svůj historický střed s architekturou z přelomu 19. a 20. století. Centrem je Masarykovo náměstí, kde kromě již zmíněné staré radnice stojí Mariánský morový sloup a socha sv. Floriána, patrona hasičů. Z funkcionalistických památek zaujme třeba secesní budova kavárny Habsburg nebo lékárna U Zlaté koruny. Mohutná katedrála Božského Spasitele tyčící se na náměstí Msgre Šrámka byla postavena v italském duchu koncem 19. století. Nová radnice na Prokešově náměstí pochází z let 1925-30 a je největším radničním komplexem v naší republice. Honosí se také nejvyšší radniční vyhlídkovou věží u nás.

V Hrabové je dřevěný kostel sv. Kateřiny nádhernou ukázkou umu místních tesařů. Původní gotický kostelík ze 14. století sice v roce 2002 shořel, ale dnes tu stojí jeho dokonalá replika.

Ostrava byla vždy městem velmi kulturním, a tak v jejím centru působí Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, Komorní scéna Aréna nebo Divadlo loutek v krásné moderní budově. Zaujme i budova Domu umění.

Ostravská část Poruba si uchovává původní vzhled sídliště postaveného v polovině 20. století v duchu socialistického realismu. Vítkovická památková zóna chrání stavby dělnické a úřednické kolonie vybudované z režného neomítaného zdiva pro pracovníky železáren. Městská část Přívoz vznikla z malé vesnice až na přelomu 19. a 20. století, kdy její rozvoj navazoval na výstavbu hlavního nádraží. V této krásné secesní budově stojí za vidění rozsáhlá expozice Hasičského muzea. Pro osobní železniční dopravu je ale dnes nejdůležitějším nádražím Ostrava-Svinov.

Unikátní industriální památkou probouzející se k novému, tentokrát kulturně-společenskému životu je Dolní oblast Vítkovice. Lze si zde prohlédnout areál Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí Vítkovických železáren. Ukázalo se, že je i vhodným místem pro proslulý Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava.

Přírodní zajímavosti

I ty většinou souvisí s těžbou uhlí, ať už to je stará zalesněná halda Ema, uvnitř stále hořící, a proto i v zimě zelená, nebo výchozy uhelných slojí na vrchu Landek. Tato přírodní památka v městské části Ostrava Petřkovice je světově známou geologickou a hornickou lokalitou, proslavenou archeologickými nálezy. Na jihovýchodním úpatí vrchu vznikl rozsáhlý rekreační areál LANDEK PARK, zahrnující Hornické muzeum OKD s expozicí v bývalém dolu Anselm.

A nebyla by to Ostrava, aby nenabízela i rozsáhlé geologické sbírky – v Geologickém pavilonu Prof. Františka Pošepného. Milovníci živé přírody mají k dispozici rozsáhlý areál Zoologické zahrady. Tajemství kosmu přibližuje Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy.

Sport a relax

Špičkové sportovní akce hostí jak OSTRAVA ARÉNA (bývalá ČEZ ARÉNA), tak Městský stadion nebo Multifunkční hala. Poruba je kolébkou vodních sportů – nalézá se tu největší přírodní koupaliště v ČR, a také krytý bazén a sportovní areál. Poslední dobou jí ale vydatně konkuruje největší obvod Ostrava Jih s novým vodním areálem. V centru města poskytují podobná potěšení Lázně Moravská Ostrava.

Areál výstaviště Černá louka kromě zajímavých výstav nebo konferencí ukrývá i Pohádkový sklep strašidel. Pár kroků odtud se lze procházet mezi mnoha významnými evropskými stavbami – i když to jsou jen malé modely v parku Miniuni.

A pro toho, koho to ani do večera neunaví, je tu ještě Stodolní ulice s její nezaměnitelnou atmosférou hospůdek, barů a zábavních podniků. Podívejte se tu a zkuste to!