Moravskoslezský kraj Ostrava Katedrála Božského Spasitele

Do 70. let 19. století se na území Moravské Ostravy nalézal pouze jeden chrám Páně, a to farní kostel sv. Václava. Vzhledem k tomu, že město ve druhé polovině 19. století prožívalo nebývalý populační boom, jeden svatostánek přílivu věřících přestal stačit. Na podzim 1877 bylo tedy rozhodnuto zřídit druhý kostel. Plány nového chrámu, vystavěného v letech 1883-1889, byly zhotoveny v olomoucké Arcibiskupské kanceláři pro stavby kostelů knížearcibiskupským diecézním architektem Gustavem Merettou. Trojlodní novorenesanční baziliku, druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, povýšil Jan Pavel II. roku 1996 na katedrálu ostravsko-opavské diecéze.

www.ostrava.cz