Moravskoslezský kraj Ostrava Katedrála Božského Spasitele

Katedrála Božského Spasitele

GPS: 18°17'20.04144"N, 49°50'8.8807200000001"E
Kategorie: Kostely
Nová radnice v Ostravě 0.68 km Ostravské muzeum 0.31 km J&T BANKA Café 0.2 km Divadlo Jiřího Myrona 0.1 km

Do 70. let 19. století se na území Moravské Ostravy nalézal pouze jeden chrám Páně, a to farní kostel sv. Václava. Vzhledem k tomu, že město ve druhé polovině 19. století prožívalo nebývalý populační boom, jeden svatostánek přílivu věřících přestal stačit. Na podzim 1877 bylo tedy rozhodnuto zřídit druhý kostel. Plány nového chrámu, vystavěného v letech 1883-1889, byly zhotoveny v olomoucké Arcibiskupské kanceláři pro stavby kostelů knížearcibiskupským diecézním architektem Gustavem Merettou. Trojlodní novorenesanční baziliku, druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, povýšil Jan Pavel II. roku 1996 na katedrálu ostravsko-opavské diecéze.

www.ostrava.cz