Moravskoslezský kraj Ostrava Geologický pavilon Prof. Františka Pošepného

Geologický pavilon Prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a je součástí v univerzitního areálu v Ostravě - Porubě.

Pavilon, který je otevřen od roku 1989, nese jméno Prof. F. Pošepného - jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie, autora první moderní světové učebnice ložiskové geologie vydané v New Yorku v roce 1893 pod názvem „The Genesis of Ore Deposits“. Historie sbírek sahá až do roku 1849 a je spjata se vznikem Báňské akademie v Příbrami. Do Ostravy byly geologické sbírky přestěhovány v roce 1945 společně s VŠB. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. V současnosti je vystaveno přibližně 15 000 exponátů, v depozitáři sbírek je uloženo dalších asi 55 000 vzorků. Sbírky jsou určeny pro vzdělávání studentů VŠ, středoškolské mládeže i žáků ZŠ, a rovněž jsou přístupné veřejnosti.

http://geologie.vsb.cz/GP/