Moravskoslezský kraj Ostrava Filiální kostel sv. Václava

Sakrální objekty spjaté s vírou, nadějí, ale také i s určitou pokorou hrály vždy významnou úlohu v životě obyvatel města i okolních obcí. Gotický kostel svatého Václava, který vyrostl na románských základech, je nejstarší stavební památkou na území Ostravy. První doložená zmínka pochází z roku 1297. Je však zřejmé, že k založení kostela došlo dříve, již před lokací města. Kostel, jediná kamenná stavba, byl tehdy centrem původní slovanské vsi. Kostel a fara byly významným kulturním střediskem.

Ze čtvercového kněžiště a trojlodí původního kostela dnes nezbylo nic. Byl zbořen na počátku 14. století. Dnešní stavba byla vztyčena patrně v době panování Jana Lucemburského (1310 - 1346). Vzhled kostela se podstatně změnil v průběhu několika přestaveb. Pozoruhodný je jeho interiér díky bohaté a různorodé heraldické výzdobě.

www.ostrava.cz