V roce 1977 bylo rozhodnuto o realizaci velkolepého a smělého projektu - výstavby „Paláce kultury a sportu“. V té době to byl nevídaný architektonický počin, jemuž pomohla myšlenka vybudovat centrum, které by podpořilo sportovní a kulturní vyžití ostravských občanů. Hala byla nakonec vystavěna podle návrhu Ing. arch. Dědečka, který byl už autorem významných staveb na Slovensku a otevřena roku 1986.

Zajímavostí je ocelová střecha, která není nikde pevně spojena s vlastní stavbou, je pouze položena na ložiscích. Unikátní je i technologie zvedacích pódií a výsuvných tribun. Halu lze změnit na čtyři desítky způsobu, její variabilita je velmi rozmanitá a může pojmout až 12 500 diváků při nejrůznějších sportovních a kulturních akcí často mezinárodního významu. Název ČEZ ARÉNA nese od roku 2004.

www.arena-vitkovice.cz