Moravskoslezský kraj Ostrava Farní kostel sv. Kateřiny panny a mučednice

"Kostel si postavili staří Hrabovjané ze dřeva, ale postavili tak důkladně, že stojí posud jako vzácná památka umění stavitelského ze dřeva z klasických dob českých. Byl zajisté dobře udržován. Svědčí to o pořádku osadníků a o poměrně klidných dobách..." Tato slova hrabovského kronikáře již bohužel neplatí. Z významného dokladu lidové architektury Ostravska a jednoho z největších skvostů Moravskoslezského kraje po požáru v dubnu 2002 zůstalo pouze ohořelé torzo presbytáře a sakristie. Zvon z roku 1660 se požárem roztavil a při pádu věže rozbil na kusy. Dnešní stavba je tedy pouhou replikou, ale i tak krásnou.

www.ostrava.cz