Moravskoslezský kraj Ostrava Městská památková zóna Přívoz

Městská památková zóna Přívoz

GPS: 18°16'23.15964"N, 49°51'1.7935199999997"E
Hasičské muzeum 0.17 km Lázně Moravská Ostrava 1.25 km Pivovar Ostravar 1.3 km Golf Park Lhotka 3.09 km

Jako vesnice poprvé zmiňován v roce 1377, do městské podoby se Přívoz začal utvářet až v návaznosti na výstavbu ostravského hlavního nádraží ve 2. polovině 19. století. Podkladem pro výstavbu městského souboru byl regulační plán Camilla Sitteho, který navrhoval i některé objekty - kostel a radnici. Kompoziční princip vychází z uzavřených bloků, umístěných kolem hlavní komunikace k nádraží, v centrální části je velké obdélníkové náměstí s dominujícím dvouvěžím farního kostela. Zástavba byla realizována ve velmi krátkém časovém období na přelomu 19. a 20. století při aplikaci historizujícího a secesního tvarosloví. V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město a roku 1924 připojen k Moravské Ostravě. Také tato urbanistická lokalita patří mezi nejhodnotnější na území Ostravy.

www.ostrava.cz