Moravskoslezský kraj Ostrava Železniční nádraží Ostrava - Svinov

Od roku 1847, kdy se stal Svinov železniční stanicí na důležité mezinárodní trati Vídeň–Krakov Severní dráhy Ferdinandovy, je také významným dopravním uzlem a z hlediska osobní dopravy nejdůležitější železniční stanicí na území města Ostravy.

Historická výpravní budova postavená již v roce 1845 a vzhledem připomínající mnohé jiné stavby železničních stanic po celém bývalém Rakousku-Uhersku je evidována jako kulturní památka. V 70. letech 19. století byla symetricky rozšířena a v roce 1895 k ní byl připojen nový patrový objekt. V roce 2006 dokončená rekonstrukce a přístavba nádražní budovy navázala na přestavbu přednádražního prostoru. Budova získala repliky historicky cenné fasády, vnitřní štukové výzdoby, oken, dveří a dalších interiérových prvků. Dominantními architektonickými prvky nového objektu odbavovací haly jsou mimořádně štíhlé sloupy a strukturální opláštění s bezrámovým zasklením. Před halou vyrostly i dva vzájemně propojené bazény s vodotrysky.

www.ostrava.cz