Moravskoslezský kraj Ostrava Výstaviště Černá Louka

Výstaviště Černá louka vzniklo v místech bývalých odvalů z těžební činnosti. Název „Černá louka“ s tím však, jak by si mnozí mohli myslet, nesouvisí, je mnohem, mnohem starší. Pochází zhruba z konce 18. a počátku 19. století, kdy Ostrava byla významným centrem obchodu s vepřovým dobytkem. V té době byly na louce postaveny ohrady a chlévy a vepři z louky pod městskými hradbami udělali černý blátivý prostor. A tak se i louka začala nazývat „černá“.

Výstavní areál slouží jak k pořádání konferencí, kongresů a obchodních veletrhů, tak jako zázemí pro konání společenských a kulturních akcí. Dominantou je pavilon A, tvořený původní historickou budovou z roku 1960 a novou moderní víceúčelovou halou s podzemními parkovacími prostory. Areál plynule přechází v parkovou zónu a je rovněž využíván jako místo k odpočinku. Dekorativní funkci zde plní bludné balvany, doklad pevninského zalednění skandinávského původu na ostravském území ve čtvrtohorách.

www.cerna-louka.cz