Moravskoslezský kraj Ostrava Divadlo Antonína Dvořáka

Budova Divadla Antonína Dvořáka, tehdy ještě Městského divadla, byla postavena v novobarokním stylu v letech 1906-1907 podle projektu vídeňského architekta Alexandra Grafa. Nejvýznamnějším dodavatelem byly Vítkovické železárny, které zhotovily střešní krov nad hledištěm a jevištěm, včetně dalších železných konstrukcí. Prvenstvím této stavby, ve srovnání s ostatními divadly u nás, bylo použití železobetonových nosníků a horizontálních překladů. Umělecké ztvárnění vnitřních prostor - hlediště, foyeru a vestibulu - bylo dílem vídeňské sochařské firmy Johann Bock & syn.

Městské divadlo, které později prošlo řadou rekonstrukcí, bylo po otevření pronajímáno německým kočovným společnostem, od roku 1919 byla divadelní budova propůjčena Národnímu divadlu moravskoslezskému, které zahájilo svou uměleckou činnost představením Smetanovy Prodané nevěsty dne 12. srpna téhož roku. Své nynější jméno scéna nese od roku 1990 a zve ke zhlédnutí představení souborů opery, činohry a baletu.

www.ndm.cz