Dům umění, který je dnes vedle porubské Nové síně součástí ostravské Galerie výtvarného umění, patří stále k architektonickým chloubám města. Objekt pro stálou galerii v Moravské Ostravě projektovali architekti František Fiala ml. a Vladimír Wallenfels na základě iniciativy „Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilónu“, založeného v roce 1923.

Stavba pokrokového puristického vzhledu akcentuje velké plochy cihlových stěn. Její jedinečné postavení v dobové architektuře spočívá zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťuje ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům, jak to i můžeme pozorovat v nezměněné podobě i v současnosti.

Dodnes zůstává jedinou sbírkotvornou galerií, i když po roce 1990 vznikl v Ostravě velký počet menších, převážně soukromých galerií a výstavních síní, které svou činností doplňují výstavní program největší a nejstarší ostravské galerie.

www.gvuostrava.cz