Praha Nové Město

Nové Město, které v r. 1348 založil Karel IV., bylo vytvořeno kolem tří velkých centrálních tržišť: Senného trhu (Senovážné náměstí), Dobytčího trhu (Karlovo náměstí) a Koňského trhu (Václavské náměstí). Tuto oblast, třikrát větší než rozloha Starého Města, obývali zejména kupci a řemeslníci, například kováři, koláři a sládci. V 19. století byla velká část Nového Města zbourána a úplně přestavěna do dnešní podoby.