ČR Praha Nové Město Petrské náměstí
Pražská náměstí 8100