Praha

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Česká metropole Praha je naším jediným městem s více než milionem obyvatel. A milion je i možností, jak se s ní seznámit. Nabízíme vám způsob dobrodružný, ale příjemný. Už jste někdy snili o tom, že létáte jako pták? Nízko nad zemí, kolem stromů, nad střechami domů?

Není snad vhodnější místo pro uskutečnění takového snu, než tohle veliké a přitom malebné město s věžemi a tajemnými zákoutími, centrum i kolébka naší kultury a státnosti, místo s jedinečným "geniem loci".

Historický střed města s panoramatem Pražského hradu se rozkládá v údolí Vltavy a na pěti návrších, někde až 200 m nad úrovní řeky. Nejvýznamnější památková rezervace naší republiky zahrnuje městské čtvrti Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov a větší části čtvrtí Nové Město a Vyšehrad. Tento jeden nejlépe dochovaných středověkých stavebních celků Evropy je od roku 1992 zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Praha stověžatá

Proleťte se s námi množstvím věžiček a věží, hlavně díky nim Praha získala své okouzlující a nezaměnitelné panorama. Věže patřily k opevnění, tak jako pevnostní věž Daliborka na Pražském hradě. Bránily i mosty a zároveň jim dodávaly reprezentační vzhled, nejkrásnější ukázkou je asi Staroměstská mostecká věž u Karlova mostu. Velký význam pro život obyvatel města mívaly věže vodárenské. Věže také zdaleka upozorňují na církevní stavby nebo dekorují významné veřejné budovy. Věží je tu tolik, že Praha dostala přívlastek "stověžatá". Wikipedie praví, že počátkem 19. století filosof a matematik Bernard Bolzano napočítal 103 věží, přičemž nepočítal ty na soukromých domech ani vodárny.

Ze stejného počtu pražských věží, tentokrát včetně těch vodárenských, nabízíme unikátní pohledy i my. Díky naší speciální fotografické technologii je střed pozorování umístěn před věží a pozorovatel tak vidí i místa při běžné procházce skrytá. Střechy domů a špice věží, dvorky či atria v budovách, vše je na dosah. Pomocí interaktivních bodů jsou virtuální vyhlídky z pražských věží vzájemně propojené. A tak sen o létání nabývá reálné podoby, můžete přeletovat z věže na věž, z místa na místo.

Pražská náměstí

Stověžatá Praha poskytuje příležitost projít se staletími, nabízí přehlídku stavebních slohů – od románského až po ty moderní. Místem setkávání ve městech bývala odpradávna náměstí, ta starší vznikala spontánně při dávném osidlování, novější již byla plánována urbanisty.

A díky našim snímkům je tu opět možnost po Praze létat – nad náměstími zachycenými z výšky 50 metrů nad zemí. Takhle se rozhlédnete po pražských náměstích z ptačí perspektivy. Třeba po těch náměstích, kterými je Praha nejvíc známá – historické Staroměstské náměstí se Staroměstským orlojem a radnicí nebo Václavské náměstí s budovou Národního muzea v čele.

Celkem se na našich stránkách dá podniknout virtuální let po stovce pražských náměstích, zkuste se pokochat zajímavými urbanistickými koncepcemi nebo naše snímky využít pro orientaci ve městě.

Pražská zeleň

Centrum má Praha hustě zastavěné, zčásti se tu dochoval sevřený středověký půdorys téměř bez parků nebo volných ploch. U paláců nebo ve vnitřních blocích bohatých domů ale vznikaly romantické zahrady s parkovými úpravami. A tak tu dnes můžeme obdivovat zahrady Pražského hradu, zahrady na Malé Straně, například Valdštejnskou nebo Vrtbovskou a mnohé další. Více místa pro zelené plochy poskytují svahy kopce Petřín, s Petřínskou rozhlednou a hvězdárnou na vrcholu. Největší pražský park Stromovka navazuje na pražské Výstaviště.

V okrajových částech má Praha řada zajímavých přírodních oblastí, včetně chráněných území. Zasahuje sem třeba severovýchodní okraj Českého krasu svým výběžkem tvořícím Prokopské a Dalejské údolí.

Pro seznámení s pražskou zelení jsme tu pro vás připravili unikátní kolekci více než 100 pražských parků a přírodních lokalit.

Pražské mosty

Stejně jako ostatní velká lidská sídliště i Praha vznikla na velké řece. Jméno Praha se objevuje už v soupisu sídlišť slovanských kmenů v 9. století, okolí příhodného brodu na Vltavě bylo ale osídleno již dávno před začátkem našeho letopočtu.

Město rozrostlé na obou březích muselo být propojeno mosty. Nejprve se stavěly dřevěné, první kamenný most přes Vltavu byl Juditin, postavený ve 12. století. Ve 14. století byl zničen povodní, zanedlouho jej ovšem nahradil Karlův most. Ten je v současné době druhým nejstarším mostem v České republice. Pevných mostů stojí nyní v Praze mnohem víc a všechny máme v naší virtuální nabídce.

Nejvýznamnější památky

Město Praha je místem, kde se psala historie našeho národa a státu. První slovanské hradiště zřejmě stálo na místě Pražského hradu, který byl sídlem českých knížat a králů už od 9. století. Od roku 1918 v něm sídlí prezident republiky. Dnes je to jeden z největších hradních komplexů světa, kterému dominuje mohutná katedrála svatého Víta.

Některá česká knížata využívala v 10. století jako své sídlo Vyšehrad, tyčící se na vysoké skále na protějším břehu Vltavy. Ten byl později přebudován do podoby pevnosti a na hřbitově Slavín tu odpočívají významné české osobnosti.

K nejstarším památkám v Praze patří románské stavby (z 11. až 13. století), především bazilika sv. Jiří na Hradčanech nebo rotunda sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé a rotunda sv. Martina na Vyšehradě. Za svůj velký stavební rozkvět vděčí Praha hlavně císaři Karlu IV., který z ní dokázal vytvořit město větší než Paříž nebo Londýn. Renesance (16. století) jí dala mnoho krásných měšťanských domů, zdobených arkádami a sgrafity, známý je letohrádek královny Anny nebo Thunovský palác. V této době se za vlády císaře Rudolfa II Praha stala centrem umění a vědy. Baroko (17. a 18. století) bylo ve znamení stavby honosných šlechtických paláců. Byly postaveny malostranské paláce Valdštejnský a Nostický, na Hradčanech palác Toskánský, Černínský a další. Z tohoto období také pocházejí významné církevní stavby, například Loreta nebo kostely sv. Mikuláše na Staroměstském a Malostranském náměstí.

Stranou centra pak vznikaly zámky. Jedním z nich je zdobný Trojský zámek s expozicí obrazů a francouzským parkem, navíc lze jeho návštěvu spojit s prohlídkou blízké zoologické a botanické zahrady.

Virtuální let vás dovede ještě na řadu dalších památek, lehce doletíte od míst známých až na ta zatím nepoznaná.