ČR Praha Nové Město Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Kostely 4788