ČR Praha Nové Město Náměstí Pod Emauzy
Pražská náměstí 10393