Mezi Vodičkovou a Štěpánskou ulicí stojí jeden z nejznámějších a také největších pražských objektů, víceúčelový palác Lucerna. . Celá stavba je neobvyklým konstrukčním unikátem, je jednou z prvních železobetonových staveb v Praze vůbec, je památkově chráněna. Areál tvoří sedmipatrový třítraktový dům se třemi suterény a několika schodišti. Jako poslední byl v r. 1920 dokončen Velký sál Lucerny, tehdy největší sál v Československu. Lucerna má i další prvenství. Byla zde první pražská pasáž a první pražský jídelní automat s obsluhou děvčat, jimž se říkalo Růženky. Velký sál Lucerny má pod pasáží tři podlaží a výšku 9 m, délka je 54 m a šířka 25,5.