ČR Praha Nové Město Kostel sv. Apolináře
Pražské věže 10426