ČR Praha Nové Město Kostel sv. Štěpána
Pražské věže 7281