Ústecký kraj

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Nevěříte, že Ústecký kraj je přitažlivá končina? Napadají vás hlavně doly a barevný kouř z chemiček? Naše virtuální prohlídky vám pomohou nalézt jeho půvaby – hory i skály, historické stavby nebo města. Ústecký kraj se táhne na severu Čech podél hranice s Německem. Jeho severní pomezí tvoří hřeben Krušných hor s nejvyšším místem kraje ležícím na svahu hory Klínovec (1 225 m n. m.). Samotný vrchol Klínovce již náleží kraji Karlovarskému. Naopak nejnižším bodem kraje i celé republiky je údolí Labe u Hřenska, kde tok opouští české území (113 m n. m.). Svahy Krušných hor k jihu prudce klesají do Mostecké pánve. Na severovýchodě nabízí Ústecký kraj romantickou oblast – Děčínské stěny s nejvyšším vrcholem Děčínský Sněžníkský Sněžník, naší největší stolovou horou. Jejich součástí jsou Labské pískovce. V jižní části regionu se zdvihají kuželovité vrcholy Českého středohoří, kde maximální výšky dosahuje Milešovka se známou meteorologickou observatoří.

Řeky a vodní nádržej

Největší česká řeka Labe protíná Ústecký kraj napříč. Údolí Labe i jeho tok jsou důležitou tranzitní trasou do severovýchodní Evropy. Při průchodu Labe Českým Středohořím vzniklo i překrásné skalnaté údolí Brána Čech – Porta Bohemica. Většinu regionu odvodňují labské přítoky, hlavně Ohře a Ploučnice.

Větší vodní plochy tvoří v kraji hlavně přehradní nádrže. Nejrozsáhlejší z nich je Nechranická na Ohři, podle velikosti pátá v České republice. Využívá se pro rekreaci, podobně jako menší umělé nádrže v jižní části kraje. Tam k vodním sportům láká Žernosecké - Píšťanské jezero u Lovosic, vzniklé těžbou štěrkopísků. A také rybník Chmelař poblíž Úštěku, městečka, v němž je možné díky skalnatému podloží vidět zajímavé stavební počiny, třeba veliké zámecké sklepy vytesané ve skále.

Příroda

Přestože je Ústecký kraj známý hlavně jako centrum těžebního a těžkého průmyslu, je tu i spousta atraktivních přírodních oblastí. Krušné hory se už vzpamatovávají z období poničených lesů a návštěvníky tu vábí mnohá turistická a lyžařská střediska. Známý je sportovní areál Klíny nebo lyžařský areál Mezihoří. Horskou rekreaci, turistiku či lyžování lze provozovat i v Lužických horách, které zasahují na severovýchod kraje. Vyhledávané horské rekreační středisko Jiřetín pod Jedlovou nabízí také památky na svou hornickou minulost a tradiční poutní místo na Křížové hoře.

Národní park České Švýcarsko zahrnuje nejkrásnější část Labských pískovců. Je to území plné neobvyklých skalních útvarů. Ústecký kraj se tu honosí evropským unikátem, Pravčická brána je největší skalní bránou ve střední Evropě. Skalní města s věžemi a bludišti tvoří Jetřichovické nebo Tiské stěny. Z Hřenska se turisté vydávají do romantických skalních soutěsek řeky Kamenice. A pokud si budete chtít své znalosti o Českém Švýcarsku rozšířit, pomůže vám muzeum v obci Krásná Lípa.

I v Českém středohoří se nalézá řada malebných přírodních partií. Známými útvary tu jsou kromě Milešovky vrchy Radobýl a Varhošť u Litoměřic, Bořeň u Bíliny nebo Lovoš u Lovosic. Na jihu vystupuje z ploché krajiny výrazná čedičová homole – památná hora Říp, symbol naší historie.

Města

Ústecký kraj má velká města rozmístěná při větších tocích. Statutární město Ústí nad Labem, krajská metropole, je sice známé hlavně jako průmyslové centrum, ale je zasazené mezi malebné lesnaté kopce a skály. K zajímavým stavbám tu patří především hrad Střekov či novodobé pozoruhodné technické dílo Mariánský most.

Další velké město je labský přístav Děčín, město s bohatou historií, mimo jiné i rodiště Dr. Miroslava Tyrše. Na skále nad soutokem Labe a Ploučnice mu dominuje klasicistní zámek vzniklý z původního hradu. Na soutoku Labe a Ohře leží Litoměřice, starobylé město, které si též uchovává památky na pobyt a smrt básníka Karla Hynka Máchy. Město v úrodné zemědělské oblasti je tradičním střediskem vinařství a ovocnářství. Na Ohři také vznikla krásná historická města Louny a Žatec, který je uznávaným střediskem zdejší chmelařské oblasti. Za centrum Podřipska lze pokládat Roudnici nad Labem.

Původní obrazy měst Mostuu i Litvínova byly změněny těžbou hnědého uhlí. Zatímco některé pamětihodné stavby nenávratně zmizely, děkanský gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostu byl unikátním způsobem přesunut. Bývalé důlní výsypky jsou nově využívány, vybudovány jsou na nich třeba moderní autodrom a hipodrom. Těžba hnědého uhlí a zpracování železa provázejí i historii města Chomutova. Přesto i v něm lze najít mnoho turistických atraktivit – od Podkrušnohorského zooparku po proslulé koupaliště v zatopeném kamencovém lomu. Také v blízkém městě Kadani, stejně jako v Chomutově, zůstalo zachované krásné historické centrum.

Lázně

V Podkrušnohoří proniká k povrchu řada horkých pramenů a tak Ústecký kraj je i krajem lázeňským. Teplice v Čechách se považují za nejstarší lázně ve střední Evropě. O objevu zdejších pramenů jsou zmínky v kronikách již od 8. století, o jejich využívání už od 12. století. Lázně bývaly i ve městě Bílina nad Ohří, dnes je tu v provozu jen stáčírna minerálních vod. Větší štěstí měly lázně v Klášterci nad Ohří, ty se podařilo obnovit. Také Mšené-lázně si přes vyčerpání pramenů a rašeliny udržely lázeňskou léčbu.

Hrady a zámky

Výrazné vrcholy a strmé čedičové masívy Českého středohoří odpradávna lákaly ke stavbě nedobytných sídel. Stojí tu hrady Hazmburk, Kamýk, Kostomlaty pod Milešovkou a další. Na rozvalinách hradu nad městem Kryry byla postavena na začátku 20. století na počest básníka Friedricha Schillera krásná rozhledna, dnes již chráněná jako kulturní památka.

Také nádherných zámků má Ústecký kraj opravdu hodně. Nejvíc jich je na Litoměřicku a nejpůvabnější z nich jsou zřejmě Ploskovice, bývalé letní sídlo císaře Ferdinanda I. a vděčný objekt filmařů. Zámky krášlí okolí řeky Ohře, ať už to je raně barokní zámek Libochovice s kouzelným parkem, zámek v Budyni nad Ohří nebo zámek v Liběšicích, obklopený kamennými plastikami.

Obce se jménem Libochovice má ovšem Ústecký kraj dvě, a i u té druhé poblíž Žatce se najde zajímavý zámek – Líčkov. Na Lounsku lze také navštívit zámek Krásný Dvůr s rozlehlým anglickým parkem zdobeným romantickými stavbami. Duchcov na Teplicku se proslavil pobytem italského dobrodruha Casanovy, který tu napsal svá nejznámější díla. Zámek Jezeří na Mostecku naštěstí unikl zničení při postupující těžbě uhlí, je úspěšně obnovován a stojí za návštěvu. U Chomutova se nad městem Jirkov tyčí Červený Hrádek, kde kromě zámeckých místností lze shlédnout i technické muzeum v jízdárně. Ústecký kraj se také může pochlubit jedním z nejmladších, nejmenších, ale zároveň nejkrásnějších zámků u nás. Zámek Velké Březno nedaleko Ústí nad Labem postavený až začátkem 19. století se vyznačuje bohatě zdobenými interiéry i krásným anglickým parkem. V Benešově nad Ploučnicí lze najednou navštívit dokonce komplex dvou oddělených zámeckých celků, vystavěný v renesančním duchu.

Církevní památky a vesnická architektura

Pod Krušnými horami je v Oseku u Duchcova pomalu obnovován klášterní komplex, který za socialismu sloužil jako internační tábor pro "neposlušné" kněží. V současnosti se již lze vydat na prohlídku mohutného nádherně vyzdobeného kostela a dalších klášterních prostor.

Benediktinský klášter Porta apostolorum, to jest Brána apoštolů, býval i v městečku Postoloprty. Podle jedné z teorií je název města dokonce od jména kláštera odvozen. Dnes tu najdeme na jeho rozvalinách vystavěnou synagogu a faru.

Jinou zajímavostí, která stojí za zhlédnutí, je nedostavěný kostel Panny Marie v Panenském Týnci. Toto torzo pochází již z přelomu 14. a 15. století. Významným poutním místem severních Čech a Lužice bývala Loretánská kaple s milostnou sochou Černé Matky Boží v Rumburku. Kromě ní toto pohraniční město nabízí i soubor vesnických podstávkových domků nebo rozhlednu na vrchu Dymník. Dřevěné domy s podstávkami se ve větším množství zachovaly i v obci Doubice v oblasti Českého Švýcarska.

Ústecký kraj skýtá setkání s tradiční lidovou architekturou rovněž v západní průmyslové části. Skanzen Stará Ves u Chomutova ukazuje vesnický život na konci 19. století.

Obdivuhodné ukázky vesnické architektury, stavby roubené, hrázděné i zděné, jsou zpřístupněny také ve skanzenu Českého středohoří v obci Zubrnice.

Dolování a další technické zajímavosti

Ústecký kraj je neodmyslitelně spojen s těžbou nerostných surovin. Dobře patrné jizvy na tváři krajiny, to jsou rozsáhlé povrchové hnědouhelné doly, jejichž příkladem může být důl Nástup Tušimice u Chomutova. Blízko dolů pracují tepelné elektrárny.

Hornické osady vznikaly hlavně v Krušných horách. Město Krupka, založené u ložisek cínu, dnes prezentuje svou minulost ve Městském muzeu cínu a nabízí i možnost návštěvy bývalé štoly. V obci Kovářská, postavené při železných hamrech, prý už v 16. století fungovala jedna z prvních vysokých pecí u nás. V této vesnici najdete také muzeum věnované letecké bitvě nad Krušnými horami v roce 1944. Byla to jedna z mála leteckých bitev proběhlých nad naším územím. Více důležitých bitev, ovšem pozemních, zažila obec Chlumec poblíž Ústí nad Labem. Dnes tu pomníky připomínají především porážku Napoleona v roce 1813. A zajímají-li vás památky vojenské, pak nemůžete vynechat ani město Terezín, rozsáhlou vojenskou pevnost založenou na dolní Ohři.

Tak si prolistujte naše snímky, uvidíte, že kromě těch všeobecně známých má Ústecký kraj i mnoho skrytých krás a že stojí za návštěvu.