Ústecký kraj Žatec Obřadní síň v Křížově vile

Dům se nachází v bývalé čtvrti zvané Skotník. Jeho jméno je spjato s osobou okresního soudního rady JUDr. Viléma Kříže, který jej vlastnil do konce 2. světové války. Jím vystavěný objekt je unikátním dokladem novorenesanční architektury, vycházející ze zdobné severoitalské renesance, a zároveň je názornou ukázkou prosperity města na sklonku 19. století. Výzdobu fasády z čelní strany tvoří kuželková balustráda s atikou, doplněná keramickým obkladem a štuky. Interiér je bohatě zdoben štukovými a papírmašovými prvky. Ve třech sálech se nacházejí nástropní obrazy od ústeckého malíře Josefa Reinera z roku 1898. K vybavení interiéru patří zachovaná kachlová kamna a původní lustr. Po náročné rekonstrukci byl objekt  roku 2003 předán do správy Regionálního muzea v Žatci a je tak využit ke kulturním a společenským účelům. Výstavy a expozice v Křížově vile je možno navštívit celoročně.