Ústecký kraj Postoloprty

Postoloprty leží ve středním Poohří 8 km na západ od Loun. Již od pradávna přitahovaly lidskou pozornost svým mírným klimatem a bohatstvím úrodné půdy. Úplně první zmínky najdeme v Kosmově kronice z počátku 12.století, kde Kosmas líčí boj knížete kmene Čechů Neklana s vládcem Lučanů Vlastislavem. Vlastislav byl zabit a Neklan nechal pro jeho syna postavit hrad Dragúš, kde ho uvěznil. Tento příběh zpracoval A.Jirásek a již se zmiňuje o vsi Postoloprty.

Jméno města je velmi starého původu. Podle jedné verze prý obyvatelé tehdejší vesnice „prtali postole“, tedy opravovali boty. Druhý výklad se váže k pojmenování tehdejšího kláštera „Porta Apostolorum“.

Dobu založení kláštera nelze přesně určit, zřejmě spadá do období před koncem 11.století. V době husitských válek klášter zanikl. Po zničení kláštera připadly Postoloprty s celou řadou obcí městu Louny.

V roce 1454 Louny vydaly králi Jiřímu z Poděbrad Postoloprty a šestnáct dalších vsí. Ten ten je přenechal svým synům a ti je v roce 1480 prodali bratřím z Weitmile.

v roce 1511 král Vladislav povýšil Postoloprty do městského stavu. Panství ještě několikrát změnilo majitele, posledními majitelem se v roce 1692 stává rod Schwarzenbergů a město se začalo rychle rozvíjet.