1040 – první zmínku o existenci Mostu nacházíme v Kosmově Kronice české. Současné město vzniklo doslova na zelené louce. Likvidací starého Mostu byly porušeny všechny stavebně historické vazby. Nové město se neustále vyvíjí a hledá svou tvář. Dnešní Most, dynamický a moderní, který je administrativním, průmyslovým, obchodním a kulturním centrem okresu nabízí dostatek prostoru pro zajímavé architektonické realizace ... Ale přestože "staré" město Most již téměř neexistuje, naleznete v tom "novém" spoustu krásných a zajímavých míst... Více informací o Mostu naleznete na www.mumost.cz .