Ústecký kraj Hora Říp

Říp (455,5 m.n.m.) je nejpamátnější českou horou a trvalým symbolem našich národních dějin. Vztahuje k ní základní pověst českých dějin o příchodu praotce Čecha do země „oplývající mlékem a strdím…“ Na vrcholu kopce stojí o samotě románská rotunda, obnovená v roce 1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotharovi v bitvě u pohraničního Chlumce. Kaple je zasvěcená nejen patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu země české sv. Vojtěchovi. Významnou roli sehrál Říp v období českého národního obrození. V průběhu velkého táboru lidu roku 1868 byl na Řípu vyzvednut a slavnostně dopraven do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla.