Ústecký kraj Ústí nad Labem

Dnešní Ústí nad Labem je více než průmyslovým centrem, toto statutární a krajské město je střediskem kulturním, sportovním a obchodním. V  sedmém největším městě Česka žije téměř 100 000 obyvatel.

Kousek historie

Město Ústí nad Labem vzniklo na severozápadě Čech u mohutného toku Labe při ústí řeky Bíliny. Již ve 13. století bylo královským městem, jedním z nejstarších v Čechách. Tou dobou byly zřízeny městské hradby a poblíž kostela sv. Vojtěcha postaven neogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Za panování krále Jana Lucemburského získal důležitost strážní hrad Střekov pro ochranu významné cesty podél Labe. Možnost plavby po velkém toku přispěla k dalšímu rozvoji města, první parník vyplul ze zdejšího přístavu v roce 1841 a již na konci 19. století se ústecký přístav stal nejvýznamnějším přístavem Rakouska-Uherska.To umožnilo v Ústí nad Labem rozkvět průmyslu a obchodu.

Na konci 2. světové války zasáhly město americké i sovětské nálety a částečně poničily též jeho historický střed. Později starší stavby nahrazovala socialistická výstavba.

Památky a zajímavé stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který svou šikmou věží tvoří dominantu městského centra, přetrval všechna nebezpečí. Bombardování v dubnu 1945 narušilo základy chrámové věže natolik, že se od své kolmé osy vychýlila skoro o 2 metry. V centru města dnes vyniká Lidické náměstí s budovou Severočeského divadla.

Hrad Střekov se tyčí v jižní části Ústí nad Labem na stometrové znělcové skále. Je opět ve vlastnictví rodu Lobkowiczů. Nabízí expozici věnovanou historii hradu a okolí. Jeho terasy umožňují impozantní výhled na město i do daleka na kopce Českého středohoří. Pod hradem na toku Labe bylo ve 30. letech minulého století postaveno Masarykovo zdymadlo s elektrárnou.Vodní dílo, prodlužující splavnost řeky, bylo v době svého dokončení nejmodernější ve střední Evropě. I dnes je plně funkční, zároveň však chráněné jako technická památka.

Již při příjezdu do města zaujme návštěvníka Větruše - zámeček s restaurací a vyhlídkovou věží na skále nad tokem Labe. Stavba vyhlídkové restaurace zde vznikla již v polovině 19. století, po druhé světové válce byla sice stále využívána, ale postupně chátrala. Dnes je krásně zrekonstruovaná, u ní vznikl areál s bludišti, hřišti a sportovišti. Dostat se sem lze i lanovkou z Obchodního centra Forum.

V Ústí nad Labem lze obdivovat palácové vily a také zámky. Zatímco zámek Krásné Březno dnes poskytuje prostory hlavně Památkovému ústavu, vzdálenější zámek Velké Březno patří k nejkrásnějším u nás. Zámeček postavený až začátkem 19. století pro rodinu Chotkovu se zachoval včetně bohatého vnitřního vybavení a krásného parku. Zámek v Trmicích, dnes samostatném městě, navazujícím na Ústí nad Labem, nabízí expozici hornictví a modelové železnice.

Obklopeno přírodou

Navzdory svému průmyslovému charakteru je Ústí nad Labem městem zelených kopců, skal a mnoha krásných vyhlídek. Labe sem přitéká z nejhezčí části sopečného Českého středohoří s charakteristickými kuželovitými tvary hor. I v samotném městě se tyčí kolem Labe vysoké skály vzniklé zahloubením řeky do pevného podkladu. Znělcová 120 m vysoká Mariánská skála na levém břehu Labe tvoří s protilehlou skálou Kramolna takzvanou ústeckou bránu. Právě v tomto místě také spojuje oba břehy Labe Mariánský most. Jeho samostatná mostní konstrukce je zavěšená na dvou 75 m vysokých pylonech. Byla zařazena mezi deset nejkrásnějších staveb 90. let minulého století.

Na svahu Mariánské skály se rozkládá zoologická zahrada. Byla založena jako soukromá ptačí rezervace již v roce 1908, dnes působí na ploše čtyřikrát větší a chová více než 200 druhů zvířat.

Potoky z okolních strání vytvářejí kaskády a vodopády, v těsném okolí města jich najdeme dvanáct. Nedaleko rušného Ústí nad Labem se nalézá i velká vodní plocha. Jezero Milada, vzniklé zatopením povrchového dolu, se nyní využívá k rekreaci.

Nepřeberně krásných výhledů

Nad městskou částí Střekov ční nad ohybem Labe sopečný kužel Vysoký Ostrý, který dělá čest svému jménu. Na jeho skalnatém vrcholu byla upravena přírodní plošina na vyhlídku, z níž lze dohlédnout až na Portu Bohemicu nebo Krušné hory. Vyskytuje se tu řada vzácných rostlinných druhů a pozoruhodná je i magnetická vlastnost zdejší horniny.

Také protilehlý labský břeh nabízí úžasné výhledy na údolí Labe. Pohled na Střekov a Sluneční stráň, čedičovou skálu s teplomilnými společenstvy pod Vysokým Ostrým, poskytují vyhlídky Mlynářův kámen a Vaňovská skála. Tato skála je součástí jedinečného útvaru zvaného Vrkoč, tvořeného čedičovými šestihrannými sloupci ve tvaru obráceného vějíře. Nachází se zde i 12 m vysoký Vaňovský vodopád, nejvyšší vodopád Českého středohoří. Také poblíž Dubiček se otevírají pohledy na meandrující řeku a na protější Varhošť a Deblík. Nejhezčí výhled je od dubického kostelíka sv. Barbory nebo z  rozhledny Dubice.

Na severní straně Ústí nad Labem, na Dobětické výšině, lze navštívit kamennou Erbenovu vyhlídku. Není pojmenována po známém spisovateli, ale po předsedovi ústeckého spolku.

Výraznou dominantu na pravém břehu Labe nad Malým Březnem tvoří Buková hora s jedním z nejvyšších českých vysílačů. Věž není veřejnosti přístupná, ale z nedalekého skaliska, zvaného Humboldtova vyhlídka, lze obhlédnout velkou část kraje.

Krásný pohled do okolí poskytoval i kopec Jedovina nedaleko Stadic, vesnice, z níž prý pocházel Přemysl Oráč. Dnes je vrchol zalesněný, a tak tento výhled spatříte jen tady na našich stránkách. Naše zařízení totiž umožňuje pořídit panoramatický snímek z místa vysoko nad terénem. Proleťte se s námi nad korunami stromů - i takové je Ústí nad Labem.