Praha Staré Město Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí je nejstarším náměstím v Praze a středobodem jejího historického centra. Rozkládá se na ploše téměř jednoho hektaru a je obklopeno velkou řadou historických budov, z nichž nejvýznamnějšími dominantami jsou na jedné straně Staroměstská radnice se světoznámým orlojem a na druhé straně chrám Matky Boží před Týnem. Uprostřed náměstí pak vévodí pomník Jana Husa od Ladislava Šalouna z roku 1915, který je národní kulturní památkou.

Staroměstské náměstí vzniklo již v 10. století jako celoevropsky významné tržiště na křižovatce obchodní cest. Od 14. století se za Jana Lucemburského stalo součástí Královské cesty, po které procházely velkolepé korunovační průvody králů k Pražskému hradu. Konaly se zde však i popravy. Kromě známého stětí sedmadvaceti českých panů po bitvě na Bílé hoře roku 1621 zde byli popraveni např. již v 15. století husitský kněz a reformátor Jan Želivský a poté poslední husitský hejtman Jan Roháč z Dubé.

Staroměstské náměstí je také známé jako místo velkých demonstrací. Ta první byla právě již po popravě Jana Želivského, v roce 1902 zde byla manifestace za zavedení všeobecného hlasovacího práva, v roce 1918 demonstrace za odtržení od Rakousko-Uherska a založení Československého státu a roku 1948 tady komunistický vůdce Klement Gottwald vyhlásil převzetí vlády a zahájil tak odbobí totality v naší zemi.

V dnešní době je Staroměstské náměstí místem velkých velikonočních a vánočních trhů a také shromaždištěm při výzmaných sportovních událostech, kdy zde bývá umístěna velkoplošná obrazovka. Po celý rok však je především významným turistickým cílem. Hlavní pozornost je přitom určena zaostřena především na Staroměstskou radnici a dva kostely.

Staroměstská radnice byla založena již ve 14. století, kdy toto právo udělil zdejším měšťanům král Jan Lucemburský. Její věž je vysoká téměř 60 metrů a je na ní umístěn orloj z 15. století, který je jedněmi z nejvýznamnějších astronomických hodin na světě. Radnice byla v průběhu věků různě přistavována a rozšiřována, za druhé světové války však bylo jedno z hlavních křídel zničeno a již nebylo obnoveno. Po roce 1989 na jeho místě vznikl park. V současné době je na Staroměstské radnici možné shlédnou různé výstavy a je zde k vidění i ústřední uzel historické kanalizační stoky.

Gotický kostel Matky Boží před Týnem (Týnský chrám) vznikl také ve 14. století na místě původního kostelíka z 12. století. Přes řadu stavebních zásahů z pozdějších dob pochází vnitřní výzdoba kostela převážně již z 15. století. Na hlavním oltáři je obraz Nanebevzetí Panny Marie ze 17. století od jednoho z nejvýznamnějších českých malířů Karla Škréty. Celému chrámu dominují dvě věže vysoké 80 metrů. Na opačné straně Staroměstského náměstí stojí barokní kostel sv. Mikuláše z 18. století od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dalšími významnými budovami na Staroměstském náměstí jsou např. palác Kinských, klášter Paulánů, dům U Kamenného zvonu, dům U Kamenného stolu, dům U Zlatého jednorožce, Trčkovský dům, Štorchův dům či palác bývalé Městské pojišťovny.