Praha Hradčany Pražský Hrad

Pražský hrad symbol české státnosti je v současnosti především sídlem prezidenta České republiky, velkolepou galerií, klenotnicí, ale také ilustrací vývoje evropské architektury. Jeho hranice jsou vymezeny ze severu Jelením příkopem, z jihu a východu prudkými svahy. Díky velkému terénnímu zvlnění má hrad i odpovídající přístup. Na hrad můžete vystoupat buď Novými nebo Starými zámeckými schody anebo prudkou Nerudovou ulicí. Odměnou Vám však bude nespočet kulturních památek s nichž nejznámější je hlavní hradní kostel, jímž byla od 11. století bazilika svatého Víta postavená v místě původní rotundy, byly zde uchovávány relikvie světců, zemských patronů: svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Klášter kostela pražského byl od 10. století významnou vzdělávací a kulturní institucí.Pražský hrad patří k největším palácovým komplexům na světě a je zapsán na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.