Plzeňský kraj

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Na jihozápadě Čech se při hranicích s Německem rozprostírá Plzeňský kraj. Krajina tu je hodně členitá a zalesněná, většinu plochy regionu zabírá Plzeňská pahorkatina, na severovýchodě se terén sklání do Plzeňské kotliny. Nejvýše se zdvihá na okrajích, na východě sem přicházejí přes hranici se Středočeským krajem Brdy, na jihozápadě kraj lemují pohraniční pohoří. V nich také nalezneme nejvyšší místa regionu, na Šumavě dosahují až do nadmořských výšek 1370 m n. m., v Českém lese na nejvyšší hoře Čerchov do 1042 m.

Řeky a jezera

Plzeňský kraj náleží k úmoří Severního moře, voda z něj míří do Vltavy a s ní do Labe. Z velké části odvádí vodu Berounka se svými zdrojnicemi Radbuzou a Mží. Z Klatovska a Sušicka sbírá vodu Otava. Řeky často vytvářejí příkrá a hluboká skalnatá údolí, třeba na Šumavě řeka Úhlava, Berounka pod Plzní nebo Střela u Rabštejna.

Přírodní jezera jsou četná hlavně na Šumavě, kde vznikala působením ledovce – Černé a Čertovo jezero, Prášilské jezero či jezero Laka. Ojedinělý původ má jezero Odlezelské u Mladotic, vodu tu zadržel sesuv. Množství vodních ploch doplňují umělé nádrže, vodní díla Nýrsko na Úhlavě nebo Lučina a Hracholusky na Mži, také rybníky jižního Plzeňska a soustava Boleveckých rybníků na okraji Plzně.

Města

Plzeňský kraj je hned po Jihočeském kraji nejméně zalidněným krajem v České republice. Jeho metropole Plzeň se přitom podle počtu obyvatel řadí mezi českými městy na čtvrté místo. Statutární město Plzeň představuje centrum průmyslu, kultury a vzdělání, sídlí tu dvě vysoké školy. Je také důležitou dopravní křižovatkou. Město na soutoku čtyř řek založil král Václav II. již v roce 1295. V historickém středu Plzně se dochovalo mnoho památek v čele s gotickým chrámem sv. Bartoloměje, jehož věž je nejvyšší kostelní věží v Česku. Plzeň se ovšem proslavila především pivovarem, značka Plzeňský Prazdroj je uznávaná po celém světě.

V Plzeňském kraji je málo středně velkých měst, významnými centry jsou Klatovy, Domažlice, Tachov a Rokycany. Většinu sídel tvoří drobné vesnice, důležitými se tak stávají i menší města jako Sušice, Stříbro, Plasy, Kralovice, Horšovský Týn, Přeštice, Kdyně nebo Nepomuk. Plzeňský kraj má na svém území i historicky nejmenší město střední Evropy. Je to Rabštejn nad Střelou, kouzelné místo s břidlicovými lomy v kaňonu řeky. Vévodí mu zříceniny hradů a budovy zámku a kláštera, bohužel dnes nepřístupné.

Bohatství kraje

Z hlediska dopravního má Plzeňský kraj výhodu tranzitního prostoru do západní Evropy. Působí v něm řada významných strojírenských firem, důležitá je energetika, potravinářskému průmyslu vévodí výroba alkoholických nápojů. Rozvinutý průmysl stavebních hmot a keramiky je mimo jiné založen na významné těžbě kaolinu. Známý je rozsáhlý povrchový lom u Kaznějova severně od Plzně. Kaolinové lomy pokračují i v okolí Horní Břízy a Chotíkova, kde na svazích hory Krkavec leží pozůstatek, vysoká halda zvaná Bílý kopec. Dnes je možné si tuto oblast prohlédnout z rozhledny na vrcholu Krkavce.

Nedaleko odtud se nachází pozůstatek ojedinělého dobývání – získávání kyseliny sírové z vytěžených břidlic. Zbylo po něm Hromnické jezírko s neobvykle načernalou vodou bez života, což způsobuje vysoký obsah síranů.

Dobývání surovin mělo v minulosti výrazný vliv na rozvoj osídlení kraje. Těžbu drahého kovu dokládá i název města Stříbro, vzniklého jako hornická osada v údolí Mže. Nyní se tu lze s těžařskou minulostí seznámit v Hornickém skanzenu.

Otava zase byla známá jako zlatonosná řeka, z původní rýžovnické osady vzniklo město Sušice. Nám je známé spíše jako město zápalek, bohužel jejich výroba tu skončila v roce 2008. A ještě jedno bohatství míval Plzeňský kraj – perly, vždyť v řece Otavě se chovaly perlorodky.

V regionu se lámala i kvalitní žula. Například jižně od Plzně ve Štěnovicích, kde jsou dnes zatopené lomy už jen romantickým místem vyhledávaným spíše potápěči.

Příroda

Plzeňský kraj zahrnuje spoustu atraktivních přírodních území. Částečně sem zasahují chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Slavkovský les. Nejpopulárnější oblastí je národní park Šumava, na území kraje leží jeho severozápadní část. Chráněná oblast tvoří s navazujícím německým národním parkem Bavorský les veliký souvislý lesní komplex, jehož centrum nyní požívá ochrany i jako biosférická rezervace UNESCO. Hlavní snahou je uchovat typickou šumavskou krajinu se všemi jejími tradičními prvky a způsoby hospodaření.

Šumava nabízí ideální podmínky pro pěší nebo cyklistickou turistiku, v zimě pro běžecké i sjezdové lyžování. Plzeňský kraj má na svém území známá šumavská střediska Železnou Rudu nebo Modravu. Přestože jsou to hory a podnebí je tu o pár stupínků chladnější, lze se tu věnovat vodním radovánkám, třeba v Horažďovicích v Aquaparku.

Památky Šumavy

Při cestování po šumavských končinách zaujme i řada památek nebo kulturních zajímavostí. V Hartmanicích připomíná dřívější život židovského obyvatelstva nově opravená synagoga, nejvýše položená synagoga v naší republice. A v Dobré Vodě u Hartmanic stojí za obdiv evropský unikát, monumentální skleněný oltář v kostele sv. Vintíře. Poutním místem je též Strašín s výraznou dominantou kostela Narození Panny Marie. U Chudenic zapůsobí atmosféra duchovního místa zvaného Bolfánek, kterému vévodí rozhledna, Šlépějová kaple a blízké arboretum Americká zahrada.

V oblasti Šumavy najdeme rovněž památku evropského významu, vodní hrad Švihov, obklopený složitým systémem vodních příkopů a vybavený mohutnou hranolovou věží.

Zřícenina hradu Rabí je největším hradem nejen v Pošumaví, ale v celé naší republice. Do historie se Rabí zapsal i tím, že jeho obléhání zaplatil Jan Žižka ztrátou druhého oka, od třicetileté války byl však hrad po vyplenění opuštěn. Ve Velharticích život našich předků dokládá nejen hrad se zámkem, ale také nově budovaný skanzen lidové architektury. A hrad Klenová, který dnes nabízí galerii českého umění, je známý jako rodné místo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, umělecky nadaného českého pána, popraveného na Staroměstském náměstí.

Odkaz minulosti

Ve svém teritoriu se Plzeňský kraj může pochlubit množstvím dokladů o životě našich předků. Setkáváme se s nimi především na hradech a zámcích.

Na jihovýchodním okraji Plzně u Starého Plzence a Šťáhlav láká k návštěvě klasicistní lovecký zámek Kozel, jehož vzhled znají pamětníci z filmu Hry lásky šálivé. Odtud už to je blízko i na výraznou dominantu kraje – zříceninu královského hradu Radyně.

V širším okolí Plzně stojí za návštěvu zámek Zbiroh, kde vytvořil Alfons Mucha svou Slovanskou epopej, a také zámek Liblín nebo hrad Libštejn.

Plzeňský kraj skrývá zajímavé památky také v severní části, ať už to jsou zámky v Manětíně nebo v Nečtinách, rovněž hrad Krašov a památková zóna městečka Úterý.

Jižně od Plzně najdeme nově opravovaný zámek Žinkovy, známý z filmu Pyšná princezna, nebo částečně zrekonstruovaný zámek Nebílovy s renesančním hospodářským dvorem. Zámek Zelená Hora u Nepomuku, který proslavil román Černí baroni, je bohužel pro veřejnost uzavřen. Ve Spáleném Poříčí slouží zámek obklopený anglickým parkem jako církevní škola.

Milovníci historie nebudou zklamáni ani v západní části kraje. Hrad a zámek s velkou anglickou zahradou v Horšovském Týnu nabízí dokonce šest prohlídkových okruhů. Krásný barokní zámek v Bezdružicích je sice uzavřen, zato zámek Poběžovice, kde kdysi působil Bedřich Smetana jako učitel hudby, je pomalu s pomocí místních nadšenců opravován.

Zřícenina hradu Přimda, kromě Pražského hradu nejstarší hradní stavba na našem území, nabízí díky svému umístění v pohoří Český les daleký rozhled do krajiny. Přírodě a životu Českého lesa se věnuje muzeum v Tachově.

Jedinečnou architektonickou památku mají ve Světcích u Tachova. Jízdárna postavená ve druhé polovině 19. století v novorenesančním stylu je po vídeňské císařské jízdárně největší ve střední Evropě. Budova dlouho chátrala, po nedávné opravě slouží ke kulturním akcím.

Barokní architekt Santini a další

Řadou staveb, většinou církevních, vyzdobil Plzeňský kraj talentovaný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. V  konventu Kláštera Plasy originálně vyřešil založení mohutné stavby v močále, budova stojí na dubových kůlech v systému vodních kanálů. Pro klášter byl rovněž postaven poutní areál a kostel v Mariánské Týnici u Kralovic, kde dnes sídlí muzeum severního Plzeňska. Santiniho dílem je i nedaleký barokní hospodářský dvůr Hubenov náležející k plaskému klášteru. A jeho tvorba vyniká také v areálu Kladrubského kláštera u Tachova, kde přebudoval do stylu barokní gotiky klášterní kostel. Jiný známý stavitel stál u zrodu dominanty městečka Přeštice, rodiště hudebního skladatele Jana Jakuba Ryby. Mohutný barokní kostel tu postavil K. I. Dientzenhofer.

Technické památky, lidová architektura a řemesla

Pro Plzeňský kraj měla vždycky nezastupitelnou úlohu voda, byla potřebná pro dobývání surovin, i pro jejich zpracování. Využívání vodní síly přibližuje významná technická památka, vodní hamr v Dobřívi u Rokycan.

Díky hrnčířské tradici vzniklo poblíž Domažlic v obci Koloveč Muzeum techniky a řemesel. Kromě keramiky se expozice věnuje více než dvaceti dalším řemeslům.

Podstatně složitějšími stroji se nadchnul soukromý vlastník Muzea letecké a vojenské techniky. Založil ho na severním okraji Plzně, ve vesnici Zruč-Senec.

Sport, zábava či odpočinek

Celý region poskytuje znamenité podmínky pro turistiku a rekreační sporty. Plzeňský kraj rádi navštěvují také příznivci golfu. Výborná golfová hřiště lákají blízko Plzně, ať už to je Golf Park Plzeň u Dýšiny nebo vzdálenější Darovanský dvůr u obce Břasy.

Děti ale asi raději zamíří do vedlejší vesnice Vranovice, v Pohádkovém statku se setkají nejen s tradičním hospodářským vybavením usedlosti, ale hlavně s postavami z pohádek. Poblíž Plzně se dá pobavit i jako kovboj a dobrodruh – ve westernovém městečku Halterwalley u Dobřan.

Nebo si raději chcete odpočinout v lázních? Na lázeňskou oblast sousedního Karlovarského kraje navazují v obci Chodová Planá Pivní lázně, založené na minerálním pramenu a místním pivovaru. V něm vznikla i expozice Pivovarnického muzea.

Příroda

Vděčnými cíli výletů jsou v této části Šumavy hora Poledník nebo jezera Laka a Prášilské. Dá se k nim vydat z obce Prášily, kde stojí archeopark věnovaný keltským stavbám.

Ale ať už toužíte po klidu nebo po pohybu, Plzeňský kraj nabízí nejrůznější příležitosti, to uvidíte na našich snímcích.