Plzeňský kraj Bezdružice Zámek Bezdružice
Zámek Bezdružice - původně gotická tvrz, přestavěná v 16. stol. na renesanční zámek.
Při pohledu na toto šlechtické sídlo, pocházející ze 13. stol. se vybavuje jméno českého humanisty, cestovatele, skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který byl v roce 1621 popraven spolu s dalšími českými pány na Staroměstském náměstí v Praze. Předchůdce tohoto rodu, Bušek z Bezdružic, vlastnil zámek v letech 1360-1379.
Často se střídající páni, mezi něž patřili i rody Elpognárů a Švamberků začali s přestavbami na zámek. Snad nikde jinde nebylo použito tolik výtvarných slohů jako zde. Chybí pouze jediný a to románský.
Löwensteinové, kteří vlastnili zámek přes 200 let se rozhodli uskutečnit nejrozsáhlejší přestavbu, jejímž výsledkem je dnešní podoba se středně vystupujícím objektem, za nímž se ukrývá první zámecké nádvoří, přístupné barokní branou. Do té doby oddělené části hradu byly spojeny. Zbytky tohoto "napojování" byly objeveny při rekonstrukci a lze je spatřit v malém okénku v předsálí Rytířského sálu.