Plasy

  • Most - Lovecký restaurant Rudolf II. - Plasy

  • Hrobka rodu Metternichů - Plasy

  • Kostel sv. Václava - Plasy

  • Exteriér - Klášter Plasy - Plasy

  • Křížová chodba - Klášter Plasy - Plasy

Virtuální prohlídky

Sdílejte nás