Kraj Vysočina

Nejlépe hodnocené
Nejnavštěvovanější - tento měsíc

Kraj Vysočina – v centru republiky – i v centru zájmu

Jak již jeho název napovídá, Kraj Vysočina je celý vyplněný zvlněnou kopcovitou krajinou. Českomoravská vrchovina láká hlavně obdivovatele málo dotčených přírodních oblastí, kteří tu naleznou množství chráněných území. Plošně nejrozsáhlejší Žďárské vrchy zaujmou roztroušenými skalními útvary a balvanitými sutěmi. Železné hory, jejichž hlavní hřbet prorážejí romantické rokle, zasahují na sever kraje. Unikátní jsou i menší přírodní útvary Ransko, Mohelenská hadcová step, údolí Doubravy se skalními věžemi a vodopády nebo peřeje Stvořidla, kde řeka Sázava proudí přes mohutné žulové kameny. Turisty přitahuje i malebné údolí Oslavy a Chvojnice se zříceninami strážních hradů, stejně jako přírodní parky Balinské údolí, Čeřínek, Rokytná, Střední Pojihlaví, Svratecká pahorkatina nebo Třebíčsko.

Kraj Vysočina má na svém území nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny – Javořici v Jihlavských vrších (837 m n. m.), jen o málo nižší je Devět skal ve Žďárských vrších (836 m n. m.). Z vrchovin stéká řada pramenných toků, ty ze severovýchodní části kraje míří do Labe a s ním do Severního moře, významnější řekou je tu Sázava. Jihovýchod je odvodňován Moravskou Dyjí, Svratkou, Jihlavou, a dalšími menšími řekami do Dunaje a tím do Černého moře.

Hornická tradice

V minulosti zažíval Kraj Vysočina rozvoj měst hlavně v místech těžby nerostných surovin. Krajské město Jihlava je nejstarším horním městem českých zemí. Díky těžbě stříbra bylo ve středověku velmi bohaté, což připomínají původní měšťanské domy i církevní stavby na rozlehlém náměstí. Dobře se dají prohlédnout i z výšky, z brány Matky Boží. Pokud využijete propojené body naší virtuální prohlídky, zvládnete bez opuštění židle za pár chvil proletět nejkrásnější části tohoto krásného města. Jihlava je také protkaná pozoruhodným několikapatrovým systémem podzemních chodeb. Milovníky zvířat zas zaujme jihlavská zoologická zahrada.

S těžbou stříbra úzce souvisí i vznik a rozvoj města Havlíčkův Brod na řece Sázavě, což tu připomínají historické památky včetně impozantních štítových domů na barokním náměstí nebo zachované městské hradby s baštami. Rovněž u Humpolce se těžilo stříbro, ačkoliv dnes se toto město úspěšně prosazuje spíš s Hliníkem, který tu už má nejen pomník, ale i muzeum.

Chotěboř je východiskem k cestám do romantického údolí Doubravy, ovšem také její historii provází těžba stříbra a uranu. Pokračující těžbu uranu má Dolní Rožínka, návštěvníky ale spíš přiláká zdejší poněkud strašidelný zámek.

Památky UNESCO

Kraj Vysočina se může pochlubit třemi místy zapsanými na Seznam světového dědictví UNESCO. První je Telč, jejíž historické náměstí s renesančními štíty měšťanských domů a arkádovými podloubími tvoří spolu s renesančním zámkem ojedinělý architektonický celek.

Třebíči jsou zahrnuty do seznamu UNESCO dvě památky, jednak románsko-gotická bazilika sv. Prokopa s monumentálním portálem a rozlehlou trojlodní kryptou, dochovaná z původního benediktinského kláštera, jednak židovská čtvrť se dvěma synagogami, která mapuje historii zdejší židovské komunity.

A ještě poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Barokní stavbu komponoval do symbolického tvaru pěticípé svatojánské hvězdy známý stavitel Jan Blažej Santini Aichl.

A ještě církevní památky

Zřejmě byl Kraj Vysočina oblíbeným působištěm architekta Santiniho, podle jeho návrhů jsou vystavěny také honosné kostely v Bobrové nebo ve Zvoli.Ještě starší je cenný románský kostel sv. Michaela archanděla z počátku 13. století, který se vypíná nad vodní nádrží Vír ve Vítochově. A za zmínku stojí i kaple sv. Jana Nepomuckého u Vilémovic nedaleko Ledče nad Sázavou. Krásným poutním místem je vrch Křemešník.

Premonstrátský klášter Želiv se odedávna staral o rozvoj vzdělanosti na Českomoravské vrchovině a dnes nabízí také ubytování nebo vlastní speciální druhy piva. Při prohlídce kláštera v Nové Říši zaujmou barokní nástěnné fresky a cenný mobiliář. Kraj Vysočina nabízí i pamětihodnosti na území naší republiky ojedinělé. Je to památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, který připomíná zdejší českobratrskou tiskárnu a její produkci známé bible na konci 16. století. A ojedinělou možností shlédnout lidové betlémy přímo v domovech mnoha jejich tvůrců se proslavila Třešť, kde také sídlí stálá expozice betlémů.

Slavní rodáci

Jakým zvláštním ovzduším je asi prodchnutý Kraj Vysočina, že se v něm narodilo tolik význačných a slavných lidí? Podívejme se na místa jejich zrození či života.

Pacov, rodné město básníka Antonína Sovy, leží na západním okraji Českomoravské vysočiny, ale hlavně na 15. poledníku východní délky, který je určující pro středoevropský čas. Je tu dlouhá tradice motoristického sportu, jímž se zabývá i expozice motorek na nedalekém hradě Kámen.

Rodný dům hudebního skladatele Gustava Mahlera najdeme v obci Kaliště. Společně s domem v Jihlavě, kde vyrůstal, jsou ve středu zájmu hlavně při konání festivalu Mahler Jihlava. V Brtnici zase vznikla expozice v rodném domě architekta Josefa Hoffmanna. V Havlíčkově Borové láká rodný dům Karla Havlíčka Borovského, v Počátkách rodiště básníka Otokara Březiny. V Bystřici nad Pernštejnem se narodil spisovatel Gustav Pflegr Moravský a ve městě Svratka autor dětských knih Josef Věromír Pleva. Dalo by se pokračovat dlouho, tak zkusme ještě Pelhřimov, rodné město například herce Lubomíra Lipského a jeho bratra Oldřicha, režiséra. Tady se ale teď hlavně rodí rekordy sledované zdejším muzeem. Pelhřimovské náměstí se dvěma mohutnými středověkými branami ožívá zvlášť v době konání Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit.

Hrady a zámky

Romantické krajině Posázaví vévodí hrady v Lipnici nad Sázavou, v Ledči nad Sázavou a Chřenovicích. Kraj Vysočina má na svém území dva hrady podobného jména, oba stojí za návštěvu, jen si je nepoplést: hrad Rokštejn stojí u Jihlavy, hrad Roštejn u Třeštic blízko Telče.

Zámek Herálec ve Žďárských vrších je proměněný v luxusní hotel. I zámek ve Světlé nad Sázavou, ač účelově využitý, dokresluje typický kolorit města. Severovýchodně od Třebíče nalezneme zámek Budišov s neobvyklou věžní korouhví vysokou přes 4 metry. Nedaleký zámek v Náměšti nad Oslavou se vyznačuje knihovnou s více než 10 000 svazky a vzácnou sbírku nástěnných koberců. V historickém městě Polná severovýchodně od Jihlavy láká nejen zámek, kde sídlí Muzeum Vysočiny, ale i řada židovských památek. Zámek ve Velkém Meziříčí zase skrývá díky své poloze u hlavní tepny republiky Muzeum silnic a dálnic. Na jihu kraje vyniká barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, poblíž se nabízí i možnost zblízka sledovat postupné opravy zámku v Jemnici.

Technika a řemesla

Jednu z největších technických zajímavostí má na svém území právě Kraj Vysočina, a to jadernou elektrárnu Dukovany. I ta se může stát turistickým cílem, respektive její informační centrum. O zásobování elektrárny vodou se stará přehrada Dalešice, využívaná ale i pro rekreační účely. V Dalešicích je také pivovar, známý z filmu Postřižiny. V Přibyslavi láká Muzeum hasičské techniky, v Moravských Budějovicích ...Muzeu řemesel.

Přes Kamenici nad Lipou, kde opravdu u zámku stojí rozložité torzo osmisetleté lípy, vede úzkorozchodná železniční trať Jindřichův Hradec – Obrataň. Tato technická památka s dochovaným provozem parního vlaku, dlouhá 46 km, byla postavena již roku 1906.

Zámek Žirovnice na jihovýchodě kraje zase nabízí expozici venkovských tradic a řemesel a v areálu pivovaru expozici knoflíkářství a perleti. Zemědělskou práci našich předků přibližuje vesnický skanzen Michalův statek v obci Pohleď.

Nejlepší místo pro sport a dobrodružství

Ideálním místem pro provozování všech možných sportů v přírodě je právě Kraj Vysočina. Cyklistům se v hornatém lesnatém terénu nabízí řada značených cyklostezek. Žďárské vrchy mají vhodné prostředí i pro horolezectví. Výtečné podmínky tu mají lyžaři, v kraji se nachází na třicet sjezdových svahů a desítky kilometrů běžeckých stop. Nové Město na Moravě je vyhlášeným lyžařským centrem. Kromě výborných běžeckých tratí najdeme blízko něj i sjezdový areál Harusův kopec. Lyžařský areál je ale třeba i blízko Bystřice nad Pernštejnem, jeho součástí je rozhledna Karasín. Na rozhledny se tu v rámci udržení sportovní kondice dá šplhat na mnoha místech – nedaleko je rozhledna Horní les v Rovečné, rozhledna Babylon stojí poblíž Humpolce v Kramolíně, rozhledna Ocmanice blízko Náměšti nad Oslavou...

Příroda tu přeje vodním sportům, největší rybník Velké Dářko je rájem surfařů a jachtařů. Nejen pro vodní sporty, ale i pro koupání a rybaření se využívají údolní nádrže, Dalešická na řece Jihlavě nebo Sedlice na Želivce, Pilská na Sázavě či Želiv na Trnavě.

Kraj Vysočina ale přeje i dobrodružství tábornickému, ve stylu lovců, zvědů a traperů. Odedávna se tábořilo v údolí Sázavy, což si lze připomenout ve Sluneční zátoce u Vilémovic, kde probíhaly proslulé skautské tábory Jaroslava Foglara. Ještě víc k Divokému Západu je možné se přiblížit ve westernovém městečku Šiklův Mlýn.

A tak proč se nevydat vstříc dobrodružství, Kraj Vysočina stojí za návštěvu – virtuální i osobní.