ČR Kraj Vysočina Kramolín Rozhledna Babylon
Rozhledny 12619