ČR Kraj Vysočina Ocmanice Rozhledna nad vodojemem
Rozhledny 4772