Pojďte s námi navštívit druhé největší město naší republiky a moravskou metropoli. Leží na soutoku řek Svratky a Svitavy v kotlině obklopené ze tří stran zalesněnými svahy kopců Brněnské vrchoviny. Zdejší vhodné podmínky pro osídlení využívalo již nejstarší slovanské obyvatelstvo, první písemná zmínka z roku 1091 hovoří o hradu založeném na skalnatém ostrohu dnešního Petrova a pojmenovaném Brno po staré trhové vsi rozkládající se u brodu přes Svratku. Někdejší zeměpanské sídlo bylo pak nahrazeno hradem na kopci Špilberk. Hradní pevnost a město chránily až do poloviny 19.století pevné hradby. Původní gotické opevnění se dochovalo pouze v malých fragmentech, jediná dochovaná brána je Měnínská, v níž dnes sídlí Muzeum hraček.

V současnosti má Brno asi 400 000 obyvatel, je správním centrem Jihomoravského kraje, sídlí tu instituce s celostátní působností, hlavně soudní. Soustřeďuje se tu vysoké školství, největší rozvoj zaznamenala Masarykova univerzita, která nedávno dostavěla moderní Univerzitní kampus ve čtvrti Bohunice. Působí tu Janáčkova akademie múzických umění, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita, Univerzita obrany a další. Brno se proslavilo i jako centrum výstav a motoristického sportu.

Dominanty města

Nejmohutnější památka, hrad Špilberk, býval po svém založení ve 13. století markrabským sídlem, ovšem v 17. a 18. století byl přestavěn na pevnost. Proslul jako věznice nejen za habsburské monarchie, ale i v pozdějších dobách. Jako vězení jej využívalo gestapo, stejně jako Kounicovy studentské koleje v Brně Žabovřeskách. Dnes má město Brno v průběžně rekonstruovaném Špilberku své muzeum a kromě stálých expozic je tu možné navštívit i kasematy, park nebo restaurace.

Nejznámější dominantou Brna je však Katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově, vždyť její siluetu známe z českých desetikorun. Dvojice neogotických věží byla přitom ke goticko-románskému chrámu přistavěna až začátkem 20. století. Tato katedrála má ještě další zvláštnost, její zvony zvoní poledne už v 11 hodin. Je to připomínka lsti, která ukončila obléhání Švédy, když si dali za úkol dobýt Brno do pravého poledne.

Paláce a centrum

Ve středu historického centra se nachází náměstí Svobody, kde vždy měli svá sídla přední šlechtici a měšťané. Do dnešní doby se tu zachovaly a jsou opravené paláce Herringův a Kleinův, který je sídlem knihovny J. Mahena, stejně jako nedaleký barokní Schrattenbachův palác. Obdiv si zaslouží i renesanční Schwanzův palác, známý jako Dům pánů z Lipé. Jaké by bylo náměstí bez kašny, toto zdobí novodobá kašna s verši Jana Skácela. Blízko je ještě Palác šlechtičen, dnes Etnografický ústav.

Cestou na druhé nejznámější náměstí, na Zelný trh, narazíme na Starou radnici, jejíž věž ze 13.století dnes slouží pro vyhlídku na město. V  průjezdu tu visí pověstný brněnský drak, kterému je už téměř 350 let.

Na Zelném trhu zaujme kašna Parnas s barokními plastikami z konce 17.století. V raně barokním Ditrichštejnském paláci dnes sídlí Moravské zemské muzeum. Brno tu má také nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě, je to nedávno zrekonstruovaná a původně renesanční stavba divadla Reduty. Na Zelný trh navazuje malé Kapucínské náměstí s areálem kapucínského kláštera. Ve zdejší hrobce kostela sv. Kříže vystavují v kryptě ostatky mnichů i světských hodnostářů mumifikované důmyslným větracím systémem.

Zamíříme-li na další historické náměstí – Dominikánské, kde komplex budov Nové radnice zahrnuje i středověký dominikánský klášter, mineme cestou Velký Špalíček. Tento blok domů, tvořící jádro historického centra města, vznikl již v první polovině 13.století a prošel mnoha obdobími rozpadu a obnovení. Nyní je městskou památkovou rezervací a zároveň setkáním původní zástavby a moderní architektury obchodně kulturního centra. Nejvýznamnější součást Špalíčku tvoří Dům pánů z Kunštátu – renesanční palác využívaný k výstavním účelům.

Náměstí a parky

I další náměstí ve středu města jsou ozdobená stavbami kostelů a paláců, většinou sídly kulturních nebo vzdělávacích institucí. Vydáme-li se z náměstí Svobody na Moravské náměstí, projdeme kolem gotického trojlodního kostela sv. Jakuba s 92 m vysokou věží a s kostnicí. Místodržitelský palác na Moravském náměstí je využívaný Moravskou galerií. Poblíž je instalován také bronzový model ukazující Brno v 17.století. Od něj kolem Janáčkova divadla dojdeme na Malinovského náměstí, které bývalo kdysi Ovocným trhem. Nyní jej krášlí novorenesanční budova Mahenova divadla, známá také tím, že byla elektrifikována jako první v Brně a jako první divadlo v Evropě. Blízká, původně secesní budova Domu umění získala po přestavbě funkcionalistický vzhled.

Centrem městské části Staré Brno, která se rozkládá na protilehlé straně Špilberku, je Mendelovo náměstí. Nositel tohoto jména působil jako opat ve zdejším Starobrněnském klášteře. Dnes v klášteře sídlí Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity a k jeho areálu patří i pivovar StaroBrno s tradicí od roku 1325. Na rozlehlém Slovanském náměstí dostávají prostor zeleň a parkové úpravy. Nejvýznamnějším parkem, prohlášeným dokonce za kulturní památku, a také nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem, jsou Lužánky.

Muzea a knihovny, galerie a divadla

Historie, kultura, umění a Brno patří prostě k sobě. Podívejme se alespoň na ty nejdůležitější instituce.

Moravské zemské muzeum sídlí ve více budovách, nově zrekonstruovalo Pavilon Anthropos s expozicí o nejstarším osídlení Moravy. Za návštěvu určitě stojí také Technické muzeum nebo Muzeum romské kultury.

Z galerií je největší Moravská galerie, které patří i Pražákův palác, Místodržitelský palác nebo Jurkovičova vila ve čtvrti Žabovřesky. Její součástí je také Uměleckoprůmyslové muzeum, jehož poválečná adaptace je svázána se jménem významného moravského architekta Bohuslava Fuchse. Moderní galerie Wannieck Gallery vznikla v areálu obchodního centra nově zrekonstruované Vaňkovky.

Divadel má Brno opravdu hodně. Kromě těch, jejichž budovy jsme obhlédli při cestě po starém centru města, si připomeňme třeba loutkové Divadlo Radost, divadlo Husa na provázku, Divadlo Bolka Polívky, nebo divadlo JAMU Na Orlí.

Město moderní architektury

Světově proslulá a nedávno opravená vila Tugendhat se z ulice Černopolní jeví jako nenápadná nízká stavba, teprve pohled ze zahrady odhalí třípatrovou budovu, z jejíchž velikých oken je nádherný výhled na město. Brno ale vyniká řadou dalších architektonicky cenných vil z konce devatenáctého a začátku dvacátého století, najdeme je především v Masarykově čtvrti a v Pisárkách. V této městské části je ukázkou moderní architektury i Brněnské výstaviště (BVV - Brněnské veletrhy a výstavy), jehož původní funkcionalistický komplex vznikl v roce 1924. Zachovala se tu Fuchsova budova výstavní pošty, další pavilony jsou postupně opravovány a dostavovány. Výstaviště slouží stále svému původnímu účelu, nejznámější akcí je zřejmě mezinárodní strojírenský veletrh.

Příroda a sport

Na severovýchodě navazuje na Brno unikátní přírodní oblast, Moravský kras. Hranice města se dotýká vrchu Hády s velikým Růženiným vápencovým lomem, televizním vysílačem a několika chráněnými přírodními lokalitami krasových lesostepí. Na svahu kopce vznikl i luxusní hotel Velká Klajdovka s nádhernou vyhlídkou na Brno.

Pokud ovšem v někom skaliska vyvolají touhu po jejich zlézání, ať raději využije blízké lezecké centrum Klajda.

Nedaleká Stránská skála sloužila jako zdroj kamene pro řadu významných brněnských staveb. Tato více než tři sta metrů vysoká vyvýšenina jurského vápence je evropsky významná a chráněná nejen díky unikátnímu rostlinstvu, ale i pro své archeologické a paleontologické nálezy.

Se zajímavou až exotickou přírodou se setkáme i v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity, nebo v Zoologické zahradě v městské části Brno Bystrc.

A odtud už to není daleko do nejvýznamnější brněnské rekreační oblasti, kam se dá dostat iměstskou hromadnou dopravou. Brněnská přehrada, vodní nádrž na řece Svratce z roku 1940, je dlouhá asi 10 km, na jejím horním konci stojí hrad Veveří. Vodní sporty se ale ve městě dají provozovat na více místech, plavání dokonce od miminkovského věku. Z plaveckých bazénů je nejznámější nový areál na Kraví hoře.

Společenský život

Brno má dlouhou tradici klubů. Jeden z nejznámějších, klub Fléda, funguje v různých podobách už od roku 1911 a byl prvním místem v tomto městě, kde se hrál jazz.

Zcela jistě je Brno také město kaváren, málokde jsou soustředěné v takovém počtu. Některé sídlí v architektonicky a historicky cenných prostorách a jiné se jimi inspirují pro své moderní interiéry.

Rozlehlé město samozřejmě poskytuje množství restauračních a hotelových zařízení, hospod, taveren, nebo třeba vinoték či zajímavých obchodů. Takže jestli víc než prohlídku pamětihodností milujete nakupování, zkuste třeba nákupním centru OLYMPIA Brno při výpadovce na Bratislavu.

A když vás z obcházení obchodů rozbolí nohy, jednoduše si ostatní krásy města prohlédnete na našich stránkách.