Slovensko Bratislava

Hlavní město Slovenska

Slovenská metropole Bratislava se stala hlavním městem samostatného státu poměrně nedávno. Přitom má bohatou minulost, danou její polohou v blízkosti soutoku velkých řek – Dunaje a Moravy, na křižovatce obchodních cest. Rozkládá se při hranicích s Maďarskem a Rakouskem, v úrodných nížinách Podunajské a Záhorské. V její těsné blízkosti se již zvedají horské svahy Malých Karpat, nedaleko jsou i přírodní oblasti lužních lesů ve slepých ramenech Dunaje. Podle údajů z roku 2012 zde žije téměř 470 tisíc obyvatel.

Historie

Do roku 1919 se Bratislava jmenovala Prešporok nebo Prešporek, ovšem výčet všech jejích jmen používaných minulých dobách tvoří celý dlouhý seznam. Maďaři ji dnes nazývají Pozsony, Němci používají název Pressburg nebo – kupodivu – Bratislava.

Její nejstarší historie je spojená s místem, kde stojí hrad. Blízké slovanské hradisko Děvín nad soutokem Moravy a Dunaje zase bylo důležitou pevností Velkomoravské říše. Později bývala uherským městem královským a v 16. století byla korunovačním městem uherských králů a sídlem arcibiskupa. Velký stavební rozvoj tu nastal v 18. století v době vlády Marie Terezie po zboření původních hradeb, kdy vznikly významné barokní památky – především paláce.

Bratislavský hrad

Vydáte-li se na "Tour de Bratislava", začněte u dominanty města, kterou je bezesporu Bratislavský hrad. Již 400 let př. n. l. zde stálo keltské oppidum, v 10. století pak kamenný hrad, později všelijak přestavovaný. Začátkem 18. století vyhořel, ruiny byly postupně opravovány až do dnešní známé podoby. V současnosti jsou prostory hradu využívány pro Slovenské národné múzeum a pro reprezentační účely, opravy tu ovšem probíhají stále. Hlavní atrakcí je tu ale stejně výhled na město, hrad se tyčí na 85 m vysoké skále nad Dunajem.

Centrum města

Historické centrum má Bratislava menší, ale milé, nově opravené a oživené nápaditými plastikami. Takže tu můžete zakopnout o Čumila vyhlížejícího z kanálu nebo fotícího paparazza. Cesta z hradu míří dolů do historického centra přes ulici Staroměstská a Rudnayovo náměstí kolem Dómu svatého Martina. V této původně gotické katedrále se konaly korunovace králů. Pokračujeme historickou Korunovační cestou k Michalské bráně. Je pod 51 m vysokou Michalskou věží, jejímuž vrcholu vévodí socha archanděla Michaela bojujícího s drakem.

Zamíříte-li dál v tomto směru na okraj historického centra, dojdete přes Hodžovo náměstí až k Grassalkovičovu paláci, současnému sídlu prezidenta republiky. Cestou k němu projdete Hurbanovo náměstí, kde vás zaujme mladší památka, ovšem už také chráněná. Obchodní dům Alizé, nejstarší obchodní dům ve městě, byl postavený jako Dům služby Baťa a je často lidově nazývaný "Velký Baťa".

Vlastnímu centru vévodí Hlavné náměstí s množstvím paláců a se Starou radnicí, tvořenou celým komplexem velmi starých budov. Navazující Primaciálne náměstí odvozuje své jméno od klasicistní stavby v jeho čele. Primaciálny palác je ozdobený velikým železným modelem kardinálského klobouku, připomínkou na jeho prvního obyvatele.

Dunaj

Řeka je jednou z tepen města, Dunaj přitáhl blíž ke svým břehům významné stavby. Blízko vody stojí budovy Slovenského národního muzea a Slovenského národního divadla nebo Parlamentu. Na druhé straně toku zase vzniklo velké nákupní centrum Aupark.

Bezkonkurenčně nejzajímavější stavbou se Bratislava honosí také na řece – je to Nový most. Má velmi unikátní konstrukci, je zavěšený pouze na jednom vysokém pilíři. Obdivovatelé panoramat ocení, že na tomto pilíři je otevřená vyhlídková plošina a pod ní restaurace, zvaná podle svého tvaru UFO.

Zajímavých hospůdek, restaurací nebo barů ovšem najdete v historickém centru nebo blíž u vody hodně, nás zaujala Potrefená husa. A nemáte-li dost vyhlídkových restaurací, je tu ještě v lesoparku Televizní věž Kamzík. Zde jsou restaurace a kavárna umístěné na pomalu se otáčející točně ve výšce 70 m nad zemí.

Krásných pohledů nabízí Bratislava totiž nepřeberně, to jste si tu jistě všimli!