Středověké náměstí, které si dodnes zachovalo původní funkci tržiště. Na obvodu stojí Dietrichteinský palác (sídlo Moravského zemského muzea), nejstarší divadelní budova v Evropě Reduta (nyní v rekonstrukci), Dům pánů z Fanalu (sídlo Centra experimentálního divadla), komplex středověkých domů Špalíček. Uprostřed náměstí barokní kašna Parnas podle návrhu J. B. Fischera.