ČR Jihomoravský kraj Brno Masarykova universita
Vzdělání a školství 5966