Druhým dochovaným vstupem do vnitřního města je Kněžská brána. Původně zde bylo mohutné předsunuté opevnění s další věží, k níž se sbíhaly cesty od západu. Název jí dal již neexistující klášter minoritů. Ve 14. století se jí říkalo brána Blahoslavené Panny Marie nebo též Ženská brána. Jako protějšek Pražské brány, zvané též Horní, se nazývala i branou Dolní. Dnešní fasáda kopíruje vzhled stavby z let 1899 - 1906. Oslavný text na vnitřní straně brány napsal v latině dvorní básník císaře Rudolfa II. Karolides z Karlperka.