Na podzim roku 1421 přitáhla před husitský Žatec druhá křížová výprava. Jedním z jejich cílů bylo mimo jiné dobýt Žatec jako důležité centrum husitství v severozápadních Čechách. Podle odhadů historiků bránilo tehdejší město přibližně 6000 bojovníků, kteří stáli proti více než 30000 křižáků. Ani šest útoků na město nepřineslo úspěch, a tak museli křižáci odtáhnout s nepořízenou. Jako památka na toto obléhání zůstal pod městskými hradbami objevený husitský železný klobouk, který patřil nejspíše jednomu z obránců obléhaného města. Kromě vytrvalosti obránců, pomohlo husitům i mohutné městské opevnění, které se dodnes z části dochovalo. Díky němu patřil Žatec po dlouhá staletí k jednomu z nejlépe opevněných měst v Čechách. Hradby lemující město byly posíleny baštami, v nichž umístěná děla pomáhala obráncům při jejich boji. Městské opevnění bylo však od 19. století postupně bouráno, aby nepřekáželo rozvoji města. Ze všech městských bran, které zajišťovaly vstup do města, se dodnes zachovaly pouze dvě, Kněžská brána a Libočanská branka, kterými, když procházíte, můžete uslyšet ozvěny kroků všech obránců, kteří kdy Žatec bránili.