Chrám Nanebevzetí Panny Marie stojí v místech velké románské baziliky. Její zdivo se dochovalo v obou věžích. V letech 1340- 1370 se na přestavbě kostela podílela známá huť Petra Parléře. Hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí P. Marie je ze 17. století. Boční kaple Jana Nepomuckého byla přistavěna mezi lety 1724 - 1728. Její asymetrické umístění není náhodné, neboť se váže na existenci nápisu na boční stěně kostela, který měl dle pověsti vyrýt do omítky sám Jan Nepomucký, když zde studoval na místní slavné latinské škole. Tato tradice Žatec zařadila mezi přední místa svatojánské úcty. Průčelí kostela bylo barokizováno v letech 1740 - 1741. Zvonici postavil v letech 1770-1773 žatecký stavitel Pavel Lochy. Na přelomu 19. a 20. století byl chrám opraven v dobovém historizujícím slohu, který do značné míry setřel středověký charakter kostela. Většinu soch okolo kostela vytvořil v letech 1728-1729 žatecký sochař Jan Karel Vetter - před chrámem jsou to sv. Máří Magdaléna, sv. Jan Nepomucký, sv. Petr, sv. Pavel, sv. Norbert, sv. Immaculata, sv. Juda Tadeáš, sv. František z Assisi, za chrámem sv. Václav a sv. Afra.