Radnice byla postavena r. 1362 jako tržnice sukna. V části už tehdy zasedala městská rada. Od husitských válek sloužila již celá budova městské samosprávě. Roku 1559 ji v renesančním stylu přestavěl Jiří Všetečka z Pardubic. Tehdy se v radnici nacházelo i prominentní vězení zvané rathauzní. Za třicetileté války tu byl sklad „kacířských knih“ a válečných pokut: chmele a obilí. Další přestavby vyvolalo v 18. století zřízení krajského úřadu a dva velké požáry. Tehdy vznikla současná podoba 47 m vysoké věže, která dnes slouží jako rozhledna po městě a okolí. Po domluvě v turistickém infocentru v budově radnice je možné vystoupat na ochoz radniční věže, pokud se vám poštěstí z ochozu uvidět hrad Hazmburk v Českém středohoří, splní se vám tajné nevyřčené přání. Výstup na radniční věž po stočtyřiceti schodech bezproblémový a mnoho turistů potvrdilo, že se jedná o jednu z nejlépe přístupných radničních věží v České republice.