ČR Praha Staré Město Staroměstské náměstí Kanalizační stoka pod Staroměstskou radnicí
Podzemí 13142