ČR Praha Staré Město Staroměstská radnice
Radnice 5496