ČR Praha Staré Město Staroměstská radnice - 2.patro
3830