ČR Praha Staré Město Kostel sv. Klimenta
Pražské věže 9180