ČR Praha Nové Město Kostel sv. Ignáce z Loyoly Před věží
Pražské věže 6855