ČR Moravskoslezský kraj Ostrava Ostravské muzeum Zvonice
11496