Moravskoslezský kraj Ostrava Městská památková zóna Poruba

První stavební obvod Poruby je uceleným urbanistickým komplexem z 50. a 60. let 20. století. Od 1. 3. 2003 je městskou památkovou zónou. Architektonicky dokládá socialistický historismus, jenž byl symbolem nové občanské vybavenosti. Především členění sídliště i jeho architektura doplněna vzrostlou zelení dodnes dokonale slouží jejich obyvatelům. Vzhled domů i široké třídy odkazují na socialistickou výstavbu poplatnou době.

Autoři se však snažili do tváře budoucího sídliště promítat i českou historii, například renesancí, sgrafity, sochami a další výzdobou na domech. Výzdoba však musela ctít dobu, proto místo andílků jsou na stěnách domů děti a dělníci. Mnoho domů v Porubě má nad vchody svá znamení, jako by architekti věřili v návrat řemeslníků a malých firem. Známý Oblouk měl být vstupem do centra sídliště.

Historizující styl socialistického realismu má příbuznost i se stylem americké architektury na počátku 20. století, viz. např. mrakodrap Nejvyššího Soudu v New Yorku a některé budovy socialistického realismu v Rusku.

www.ostrava.cz