Ústecký kraj Žatec Hošťálkovo náměstí

Toto filmaři oblíbené náměstí nese jméno po Maxmiliánu Hošťálkovi z Javořice. Do roku 1617 byl Hošťálek primátorem Žatce. Toho roku 8. června mluvil na zemském sněmu proti přijetí Ferdinanda II. za krále českého. Důsledkem toho byl zbaven primátorství. Žatec se poté připojil ke stavovskému povstání. To mělo pro město tragické důsledky. Albrecht z Valdštějna uložil Žatci pokutu za ušetření od vydrancování. Hošťálek byl zatčen, odsouzen a 21. června roku 1621 spolu s ostatními odsouzenými, popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Jeho majetek byl konfiskován. Hošťálkova hlava byla přibita na žateckou městskou bránu. Hlava byla sňata až v roce 1637 na prosbu jeho syna, který byl tou dobou císařským důstojníkem.