ČR Praha Staré Město Dům U Kamenného zvonu
Galerie hlavního města Prahy 7860